Skals Børnehus og Skovbørnehaven Fredly

Skals Børnehus og Skovbørnehaven Fredly er en institution, bestående af 2 afdelinger i område Nord:

  • Skals Børnehus (0 - 6 år)
  • Skovbørnehaven Fredly (3-6 år)

Gældende for Skals Børnehus og Skovbørnehaven Fredly er, at de afspejler Viborg Kommunes ønske om mangfoldighed.

Vision for arbejdet i Skals Børnehaverne tager udgangspunkt i Viborg Kommunes overordnede værdier:

  • MANGFOLDIGHED
  • ORDENTLIGHED
  • DYGTIGHED
  • MOD

At gøre en positiv forskel i kvaliteten af det pædagogiske arbejde med udgangspunkt i:

  • Faglighed
  • Samarbejde
  • Trivsel

Som dagtilbud tager vi ligeledes udgangspunkt i Dagtilbudsloven og Viborg Kommunes Børne- og Ungdomspolitik - "Lys i øjnene" og "Den tværfaglige model".