Om Skovbørnehaven Fredly

Skovbørnehaven Fredly modtager børn i alderen 3 – 6 år.

Skovbørnehaven er placeret i Borup ca. 5 km. fra Skals og 6 km. fra Ulbjerg, i en afvekslende natur, tæt på skov, hede og vand. Skovbørnehaven har base i et gammelt husmandssted. Vi råder selv over 10 tdr. skov og 1 tdr. eng ned til Simested Å.

Vi er en SKOVBØRNEHAVE og det betyder at vi vægter udelivet og naturen højt.

Vi har en stor legeplads, omkring selve børnehaven, hvor børnene kan lege i huler, gynge, cykle, løbe, lave bål, balancere, tegne og samle på dyr der skal undersøges i forstørrelsesglas. På legepladsen er der placeret 2 pavilloner, den ene med brændeovn. I mellem pavillonerne er der en overdækket terrasse, her er mulighed for at sidde ude i al slags vejr. Vi har et værksted med værktøj, forstørrelsesglas, tegnegrej m.m., som kan tages med ud på legepladsen. Der er også en bålhytte, hvor der leges skole, køkken, spilles spil, m.m.

Indenfor er der flere små rum, der løbende laves om, så der skabes plads til det, børn og voksne er optaget af.

I skoven har vi 4 baser:

  1. Tipipladsen, der er i en lysning i skoven, hvor der er rig mulighed for at lege, lave bål, klatre, gynge, eller hygge sig i den store Tipi med trægulv, hvis vejret ikke er alt for godt.
  2. Nettet, der er 9x3m., giver børnene rig mulighed for at tumle, hoppe og udfordre balancen. Der er også mulighed for at slappe af, høre historie/fortælling eller synge og lave bål. Nettet er spændt ud mellem skovens træer.
  3. A-huset ligger ud til en mark, her kan man lege, lave bål, finde insekter, spor, svampe, læse historie m.m.
  4. Shelterpladsen, der er vores helt nye base med to shelters. Her er børn og voksne i fællesskab i gang med at opbygge et nyt sted med nye traditioner og muligheder.

Vi har det GRØNNE FLAG og bruger naturen aktivt i vores pædagogik. Vi er ude hver dag og oplever og sanser de forskellige årstider. Vi er nysgerrige på hvad der sker i naturen sammen med børnene og børnene får mulighed for en vekselvirkning i mellem fordybelse og at være fysisk aktive.

Vi er gruppe opdelte når vi spiser madpakker samt nogle formiddage. Grupperne er aldersopdelte og går på ture, enten til baserne i skoven eller på længere ture i området. Grupperne har en ugentlig "hjemmedag" .

Om eftermiddagen og nogle formiddage arbejder vi på tværs af alder, her laver vi forskellige aktiviteter ved børnehaven. I perioder er det et bestemt tema der er omdrejningspunktet for aktiviteter både i gruppe tid og når vi arbejder på tværs.

Kontakt til Skovbørnehaven Fredly

Afdelingsleder Rikke Kjeldal rkh@Viborg.dk

Telefon: 2229 4512

Boruphedevej 3, 8832 Skals