Om Kærhuset

Skals Børnehus, er et integreret  børnehus med 50 børnehave børn og 12 vuggestuebørn

Kærhuset er gruppeopdelt i 4 grupper: Grævlinge (5 - 6 år), Ræve og Ugler, er blandede grupper i alderen 3 - 5 år og musene med børn i alderen 0 - 3.

Skals Børnehus er en del af de ”Grønne Spirer”, hvilket genspejler den måde aktiviteter og læreplanstemaer planlægges.

I børnehaven tager vi i vores pædagogiske praksis udgangspunkt i Berit Bae’s teori omkring den anerkendende relation.

Anerkendelse beskrives gennem 4 områder, som vi i vores hverdag tager udgangspunkt i.

Område 1: Forståelse og indlevelse i den andens oplevelse.

Område 2: Bekræftelse, hvilket vil sige at man er i stand til i kraft af den andens oplevelse

Område 3: Åbenhed, at man tør være åben overfor det den anden er optaget af, samt opgive kontrollen over situationen

Område 4: Selvrefleksion og afgrænsning